Anunţuri

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Achizitie de utilaje in vederea retehnologizării firmei
SC Stahlbau Hermann SRL, loc. Carei, jud. Satu-Mare” 

Carei, jud. Satu-Mare, data 20.12.2013

S.C. Stahlbau Hermann S.R.L., cu sediul în Carei, str. Uzinei, nr. 60/A, jud. Satu Mare, derulează, începând cu data de 04.12.2013, proiectul Achizitie de utilaje in vederea retehnologizării firmei SC Stahlbau Hermann SRL, loc. Carei, jud. Satu-Mare”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei.

Valoarea totală a proiectului este de 1.241.197,48 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 591.491,77 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Carei pe o durată de 12 luni.

Obiectivul proiectului este achiztia de echipamente in vederea retehnologizarii firmei.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Cresterea productivitatii firmei prin marirea calitatii produselor,

  • Scaderea cheltuielilor de intretinere si reparatii,

  • Creşterea cifrei de afaceri cu aproximativ 5,9% în 2016 faţă de 2011.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Katona Ioan
Funcţie: Administrator
Tel. 0261-861355, Fax: 0261-806067, e-mail: stahlbau.h@gmail.com

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Achizitie de utilaje in vederea retehnologizării firmei 
SC Stahlbau Hermann SRL, loc. Carei, jud. Satu-Mare” 

Carei, jud. Satu-Mare, data 26.11.2014

S.C. Stahlbau Hermann S.R.L., cu sediul în Carei, str. Uzinei, nr. 60/A, jud. Satu Mare, anunta finalizarea proiectului “Achizitie de utilaje in vederearetehnologizăriifirmei SC Stahlbau Hermann SRL, loc. Carei, jud.Satu-Mare”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare Nr. 4m/400 839/5/04.12.2013 incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea Competivității Economice’’ (POS CCE) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest in calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară 1 - “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul Major de Intervenție DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile,A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Valoarea totală a proiectului este de 1.241.197,48 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 591.491,77 lei Proiectul de investitii a fost implementat in localitatea Carei, pe o perioadă de 12 luni, începând cu 05.12.2013 şi a avut ca obiectiv general achizitia de echipamente in vederea retehnologizarii firmei.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Cresterea productivitatii firmei prin marirea calitatii produselor,

  • Scaderea cheltuielilor de intretinere si reparatii,

  • Creşterea cifrei de afaceri cu aproximativ 5,9% în 2016 faţă de 2011

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact : Katona Ioan

Funcţie:Administrator
Tel. 0261-861355, Fax: 0261-806067, e-mail: stahlbau.h@gmail.com